Ο Aποστακτήρας

Υλικό κατασκευής:
ΧΑΛΚΟΣ: 100% ΚΑΘΑΡΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

(πιστοποιημένος από το Γενικό Χημείο του Κράτους)

Τo αποστακτήριο μας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε το παραγόμενο απόσταγμα να περιέχει το χαμηλότερο δυνατό ποσοστό μεθανόλης    (έως και 230mg/HL) ασύγκριτα μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπτό όριο (800mg/HL).

Το αποστακτήριο  στερείται εξολοκλήρου οποιασδήποτε παρουσίας μολύβδου, ενώ σε καμία περίπτωση  δεν θα χρειαστεί  το παραδοσιακό γάνωμα , το οποίο έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι προκαλεί μολυβδίαση, δηλ. εγκεφαλικές παθήσεις, σημαντική μείωση της όρασης, κ.α. , και αυτό οφείλεται στην ποιότητα του χαλκού που χρησιμοποιήσαμε .

Αξίζει να σημειώσουμε οτι τα μηχανήματά μας συνοδεύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας και καταλληλότητας της συγκεκριμένης ποσότητας χαλκού  από το Γενικό Χημείο του Κράτους.